Denne personvernerklæringen forteller hvordan Mariel Marøy Picture samler inn og bruker personopplysninger. 
HVEM ER ANSVARLIG?
Mariel Marøy, innehaver av Mariel Picture er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet mitt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan jeg behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
HVILKE OPPLYSNINGER? 
På nettsiden kan hvem som helst ta kontakt via kontaktskjema. Ved utfylling av kontaktskjema skal det oppgis navn, e-post, telefonnummer og melding. Ved bestilling av tjenester eller produkter bes også vedkommende oppgi adresse og ytterligere informasjon om oppdraget. 
HVORFOR? 
Opplysninger fra potensielle og eksisterende kunder brukes kun til kommunikasjon mellom Mariel Picture og vedkommende. Opplysningene brukes kun til kommunikasjon rundt forespurt info eller oppdrag fra potensielle og eksisterende kunder. 
Jeg har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)).
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med bestilling av informasjon eller tjenester. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.
ARKIVERING, SLETTING OG TREDJEPARTER
Alle oppgitte personopplysninger, kontrakter og oppdragsbeskrivelse fra eksisterende og potensielle nye kunder lagres på eksterne harddisker på Mariel Picture sitt kontor. Signering av kontrakter utføres gjennom Digipost/Posten signering med bankID. Signerte kontrakter lastes ned av Mariel Picture og oppbevares på ekstern harddisk. Kontraktene slettes og blir utilgjengelig fra signeringstjenesten senest 40 dager etter signering. Samtykkeerklæringer signeres på papir under fotograferingen og arkiveres på kontoretInformasjon og opplysninger oppbevares og lagres fra de er mottatt av Mariel Picture og inntil kunde ber Mariel Picture slette/makulere opplysninger. 
Opplysninger registreres også inn i regnskapssystemet til Mariel Picture hos www.fiken.no og videresendes til integrerte inkassoselskap (Svea og Kravia) om nødvendig.
Bilder arkiveres på eksterne harddisker på Mariel Picture sitt kontor, samt i skylagring hos Dropbox. 

RETTIGHETER
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Mariel Picture har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Mariel Picture sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Mariel Picture ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

KONTAKT MEG 
e-post: marielpicture@gmail.com
telefon: +47 95 23 95 28      
postadresse: Langarinden 236, 5132 Nyborg  
Back to Top